Jõgevamaa meistrivõistlused petankis 2023

Ürituse detailinfo

Jõgevamaa meistrivõistlused petankis 2023

I Eesmärk

Populariseerida  petanki maakonnas, pakkuda võistlemise võimalusi,  selgitada  välja  paremad individuaal petankistid

 II Aeg  ja  koht

Võistlus  toimub 03.septembril 2023 aastal, algusega kell 10.00 (naised) ja kell 15.00 (mehed) Spordiklubi Toonus-Sport petankiväljakul.

III Osavõtjad

Osa võtma  kutsutakse maakonnas elavaid, põhikohaga töötavaid ja  õppivaid petankiste.

IV Juhtimine

Võistlused  korraldab  Spordiklubi Toonus-Sport ja  Jõgevamaa Spordiliit Kalju.

V Võistlusklassid

Osalema on oodatud nais- ja meespetankistid.

VI Registreerimine, paremuse  selgitamine

Registreerimine kuni 01.09.2023. telefonil 5150477 või unovaldmets@gmail.com.

Võistlussüsteem  selgub peale registreerimist.

Osavõtumaks on 2€.

VII Autasustamine

Kolme paremat nais- ja meespetankisti  autasustatakse medaliga.

Võistlustulemused ja fotod on avalikud!

Peakohtunik Uno Valdmets – 5150477

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

Spordiklubi Toonus-Sport petankiväljak

Spordiklubi Toonus-Sport petankiväljak