Üldinfo

JSL Kalju tegutseb Jõgeva maakonnas.
JSL Kalju liikmed on Jõgevamaa spordiklubid.
JSL Kalju põhitegevuseks on oma liikmete ühistegevuste organiseerimine ja koordineerimine ning Jõgevamaa sporditegevuse koordineerimine.

Jõgevamaa Spordiliit “Kalju” tegutseb vastavalt Mittetulundusühingute ja nende liitude seadusele ja põhikiri on viidud vastavusse seadusega JSL”Kalju” üldkoosolekul 23.11.1998.a. ning põhikirja on muudetud 25.05.1999.a.; 14.06.2007.a. ja 08.06.2009.a.

Tartu Linnakohtu registriosakond kandis vastavalt Mittetulundusühingute seaduse §-le 76 ja Äriseadustiku §-le 53 Jõgevamaa Spordiliidu “Kalju” mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 21.04.1999.a. Registriasi MM006685, Registrikood 80087558.

Vabariigi Valitsuse 20.jaanuari 1999.a korraldusega nr.39-k JSL”Kalju” kantud 1999.aastal tulumaksuga mittemaksustatavate mittetulundusühingute ja –liitude ning sihtasutuste nimekirja ja Vabariigi Valitsuse 08.veebruari 2000.a. korraldus nr.94-k tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (01.01.2000.a.)

Jõgevamaa Spordiliit Kalju areng on toimunud tõusude ja mõõnadega. Loomise aastal (1989.aastal) sai JSL Kaljust Jõgeva rajoonis spordi katuseorganisatsioon täiskasvanute spordile (ühinesid spordikomitee ja Kalev), mida rahastasid Jõgeva rajoon Täitevkomitee, kolhoosid, sohvoosid ja teised asutused. Tööl oli kolm töötajat ja bürooruumid asusid Virtuses. Põhiülesanne oli Jõgeva rajooni sporditöö juhtimine. Eesti Vabariigi tekkimisega muutusid rahastamise ja spordijuhtimise põhimõtted spordis. JSL Kalju juhatus ja tegevjuhid ei leidnud õigeid suundasid ja 1996 aastal oldi tõsiasja ees, et (palgalisi töötajaid ei olnud, bürooruumid puudusid ja oma kohta maakonna spordis ei olnud määratletud ning juriidilisi liikmeid oli vaid 11 spordiklubi). Oli kaks võimalust likvideerida JSL Kalju või leida talle vääriline koht spordis Jõgevamaal. Valitud uus juhatus, eesotsas Jõgeva maavanemaga Meelis Paaveliga ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Toivo Ilvesega määras eesmärgi – võita tagasi rahva usaldus JSL Kaljule.

Järgnes kolm aastat pingelist tööd sportlastega, spordiklubidega, omavalitsustega, Jõgeva maavalitsusega ja vabariigi spordi katuseorganisatsioonidega, mille tulemusena Jõgevamaa spordikongress (2000.a.) otsustas: Jõgevamaa spordi katuseorganisatsioon on Jõgevamaa Spordiliit Kalju, kes koordineerib ja korraldab sporditööd (ka noortesport) Jõgevamaal. Spordirahva otsust tunnustasid Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ja Jõgeva Maavalitsus. Koostöös Jõgeva maavalitsusega on JSL Kaljule sisustatud bürooruum maavalitsuse hoones. JSL Kalju on sõlminud Jõgevamaa Omavalitsuste Liiduga kolmeaastase koostöölepingu. JSL Kaljuga on liitunud 30 spordiklubi. Spordiliitu finantseerivad Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Jõgeva Maavalitsus, Kultuuriministeerium, Eesti Koolispordi Liit ja mitmed fondid. Spordiliidu korraldatud võistlustel on osalenud kõik maakonna omavalitsused. JSL Kaljul on projektide läbiviimisel pikaajaline kogemus, sest ligi 50% eelarvest saadakse projektidest.