Projektid

LEADER – projekt „Parimate praktikate kasutamine liikumisharrastuses“, Jõgevamaa Spordiliit Kalju ühisprojekti koolitusreis Sloveeniasse 13.-21-08.2023

KOKKUVÕTE: Õppereis Sloveeniasse 13.-21.-aug. Mõned huvitavamad tähelepanekud.

Ülevaade majanduse-, spordi- ja turismiministeeriumi esindajalt:

Viimaste aastate jooksul toimunud suured muudatused. Varem kuulus liikumisharrastus ja sport haridusministeeriumi alla, nüüd kuulub see valdkond majanduse-, spordi- ja turismiministeeriumi alla.

Väljakutsed, mis on seotud inimeste kehalise aktiivsusega, on aktuaalsed üle kogu Euroopa. See oli ka üks prioriteetsetest teemadest, kui me olime EU eesistuja maa 2021. aastal.  

Sport peaks olema kättesaadav kõigile, vaatamata nende füüsilisest ettevalmistusest, see annab neile sotsiaalse staatuse, nad saavad kontrollida ja parandada oma füüsilist- ja vaimset tervist ja sellega saab vähendada tervisega seotud kulutusi, mida riik peab tegema.

Sloveenias proovitakse parandada tervist, et elanike südamed oleks terved ja suudaks läbi oma elu olla aktiivsed ja liikuvad.

Füüsiliselt aktiivne ühiskond on terve kogukonna jaoks ja tähendab seda, et tööviljakus suureneb. Sellega antakse ka suurem panus oma riigi SKP-le ja maksude kaudu, kuna suudetakse rohkem tööd teha ja rohkem makse maksta

Koostööprojekt Olümpiakomitee ja terviseministeeriumi vahel European Social Hunt- projekti eesmärk on suurendada inimeste arvu, kes regulaarselt tegelevad spordiga ja osalevad spordiprogrammides.

Arstid peaksid soovitama patsientidele rohkem selliseid tegevusi, mis parandavad nende kehalist aktiivsust.

Marjeta Kovac – Tippspordist:

4 peamist asja on olulist: ainekava tingimused, spetsiaalsed ja täiendavad tegevused, eraldi tegevus nendega, kes on kehaliselt andekad.

Õppekava eesmärk on see, et inimesed teadvustaksid endale liikumise tähtsust ja et seda jätkuks kogu elu jooksul.

Kuidas arendada lapse motoorserid ja kognitiivseid oskusi ja kõike muud, mis elu juurde kuulub.

Õppekavas on sellised soovituslikke osasid, oma standardoskused, mis laps peab omandama algkoolis ja kekskoolis ja siin on ka didaktilised juhendid õpetajate jaoks.

On olemas ka riiklik SLOfit süsteem, mis kehalise kasvatuse õppekava kavandamisel arvesse võetakse.

Sõltuvalt vanusegrupist on igasugused mortoorsed võimed, mis tulenevad slofit süsteemist ja mitte ainult oskused, vaid ka teadmised vastavalt standardile.

Enamusel koolidel on suurepärane infrastruktuur ja vahendid.

Kehalise kasv tunnid on väikestes gruppides. Peale vanust 11 a jagunevad tüdrukute ka poiste tunnid eraldi.

1-5 klassis võib olla max 28 õpilast ühes grupis, aga keskmine on 18-19 õpilast.

Meie poliitika on see, et igal lapsel on üks tund kehalist aktiivsust päevas.

Praegu on meil algkoolis 3 kehalise tundi nädalas, ja iga tund kestab 45 min (1.-6.klass). Põhikooli teises astmes on ainult 2 keh tundi nädalas (7.-9.klass).

Kehalise kasvatuse tunde gümnaasiumis võib olla 3x või 2x nädalas, sõltuvalt õppesuunast. Kutsekoolides võib ka olla 1-3 x nädalas. See on erineva seoses akadeemilise programmiga.

Üle kogu Sloveenia on nii, et 1-3 klassini on üks õpetaja, kes annab kõiki ainetunde (ka keh kasvatust).

20% koolides on ka kehalise kasvatuse õpetajad klassis.

4-5 klassidega koolid saavad valida, kas keh tunde annab annab keh kasv õpetaja või klassiõpetaja.

Üle 50% koolidest valivad siiski variandi, et kehalist kasvatust annavad eraldi keh kasv õpetajad.

6-9 klassides on ainult kehalise õpetaja ja keskkooli osas ka.

Kõik meie õpetajad peavad lõpetama 5 aastat ülikoolis, see on standard.

Eelmise aastani oli Ljubljana ülikool ainus, kes valmistas ette keh kasv õpetajaid. Nüüd on lisandunud Primorska ülikool, kes ka valmistab ette keh õpetajaid.

Suurem eesmärk koolides on see, et meil oleks keh kasvatuse tunde 5 tundi nädalas.

Enamasti teises kooliastmes lisaainena valibki 60% õpilastest kehalise kasvatuse tunni. Seega võivad praegugi osad õpilased saada 3 tundi või 4 tundi kehalist kasvatust.

Koolid pakuvad veel sportimisvõimalusi ja tegeletakse ka sekkumisega  healthy lifestyle. Need on programmid ja treeningud on tasuta ja kõigile võimaldatud.

Õpilased saavad võistelda erinevatel aladel, on erinevad spordivõistlused.

Põhikoolides 15% koolides pakub superstandardi programmi, et igapäevaselt on klassil nii klassiõpetaja kui ja kehalise õpetaja.

Kõik kehalise tunnid ei pea toimuma kontaktõppes vaid võib ka distantsilt.

Kes on kehaliselt andekad, siis nende puhul tehakse eriline leping kool-spordiklubi ja vanemate vahel.

See märgib ära, et kui palju laps võib treeningute ja võistluste tõttu puududa, kui palju vajab juhendõpet, et teistest maha ei jääks, teha distantsilt jne

Gümnaasiumi spordiklassides on 6 tundi kehalist kasvatust nädalas,  10-22 õpilast grupis.

Toimub koordineeritud õpetamine nii treeneri kui kehalise kasv õpetaja vahel.

Sloveenias on väga strateegiline lähenemine, mis puudutab spordi arengut.

Meil on spordiseadus ja spordiprogramm.

Programmi tegevuskava on alus rahastamisele.

See programm ei ole ainult spordile orienteeritud, vaid toob välja kui oluline teema on sport erinevate ühiskonnaliikmete jaoks ja erinevates ministeeriumites.

Selle programmi on parlament kinnitanud ja kohalikud spordiklubid on selle järgi rahastatud top-down.

Palju võimalusi selle programmi raames kohalikke organisatsioone rahastada.

See programm on küll väljaspool kooli, aga on ka väga palju koolisüsteemi ja haridussüsteemiga seotud toetusprogramme.

Projekti “Terve ja liikuv Jõgevamaalane!” tegevused

Jõgevamaa Spordiliit Kalju viib ellu projekti “Terve ja liikuv Jõgevamaalane!” tegevusi Leader meetme toetusega.

Projekti eesmärgiks on erinevas vanuses elanike liikumisharrastust võimaldavate tegevuste suurendamine ja koostöö arendamine. Projekti tegevustega aidatakse kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse tõstmisele, et tagada tervelt elatud eluea pikenemine ning hoida ja tugevdada nii füüsilist kui ka vaimset tervist.

Projekti käigus viiakse ellu infopäevi, näidistreeninguid, koolitusi tervisliku toitumise teemal, lastele laagreid ja korraldatakse ühiseid õppereise.

Esimene näidistreening toimus 12. märtsil 2020 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis juhendajaga Sirje Kiis. Juhendaja jagas infot Bodyart treeningu stiili kohta ja prooviti läbi ka enamlevinud harjutused.

Järgmised näidistreeningud toimusid septembris ja oktoobris 2020, juhendajateks Jõu ja Tervise Seltsi juhendaja Ailer Mõtsar ja MTÜ Tantsustuudio Cestants treenerid Kristel Saar ning Levo Kirn.

Suvel 20-24. juuli 2020 toimus Jõgevamaa laste laager Palu Puhkekeskuses.

Lastel olid päevad täis aktiivseid kehalisi tegevusi, kohtumisi Eesti tippsportlastega, töötubasid Päästeameti, Maanteeameti, Töötukassa esindajatega, robootikateemalisi ringe ja väljasõite loodusesse.

Taas toimus sportlik ja huvitav Jõgevamaa laste suvelaager Palu Puhkekeskuses 19-23. juuli 2021.

Lastel olid päevad täis aktiivseid kehalisi tegevusi, töötubasid Päästeameti, Politseiga, ühiseid tervislike toitude tegemise tunde, kohtumisi tippsportlastega, robootikateemalisi ringe ja väljasõite loodusesse.

Septembris 2021 oli taas võimalik huvilistel osa võtta näidistreeningutest ja toitumisalasest vebinarist “Sära ja energia toidust?!” Kõik võeti väga positiivselt vastu ja anti tagasisidet, et ka tulevikus võiks sarnaseid näidistrenne korraldada, kus tutvustatakse erinevaid treeningstiile.

Projekti “Terve ja liikuv Jõgevamaalane!” viimaseks tegevuseks oli õppereis Islandile tutvumaks sealse spordisüsteemiga. Islandil võttis meid vastu Islandi Riikliku Olümpiakomitee projektijuht Thorarinn Alvar Thorarinsson, kes tutvustas Islandi spordisüsteemi ülesehitust ja toimimist. Tutvustati hästi varustatud spordibaase ja rajatisi, võtsime osa rahvaspordiüritustest “Rattaga tööle!”, vahetasime muljeid spordisündmuste korraldamise valdkonnas. Island on saavutanud head tulemused noortespordi osas tänu järjepidevale tööle.

Kuidas Islandi väike rahvus (ca330 000) saavutas rahvusvahelist spordiedu?

Väike rahvus-kogukond, kõik tunnevad kõiki, kokkuhoidvus; head tehnilised võimalused -baasid, rajatised; väikerahva usk enesesse, et igaüks võib saada tippvõistlusele, olümpiale oma riiki esindama: haritud treenerid; kõrge osalusprotsent noortespordi osas; kõrge tööeetika.

Islandil oli aastal 1998 42% noori, kes tarbisid alkoholi, uimasteid jms ja aastal 2017. oli nende noorte osakaal ainult 5%. Kuidas saavutati selline tulemus?

Edu 3 põhitala on:

  • Teaduspõhine praktika
  • Kogukonnapõhise lähenemise kasutamine
  • Dialoogi loomine ja pidamine teadusuuringute, poliitika ja praktika vahel

Teaduspõhiselt tehti iga aasta küsitlusi 5. ja 10. klassi õpilaste seas ning tulemuste põhjal võeti kasutusele kohe vajalikud meetmed, operatiivne reageerimine.

Kogukond oli/on kaasatud noorte järelevalvesse. Islandil võivad noored väljas olla alla 16. aastased õhtul kuni 22.00ni septembrist maini, suvekuudel kuni 24.00. Alla 13. aastased ei või omapead väljas olla talvekuudel peale 20.00 ja suvekuudel peale 22.00ni. Kogukond toimib kui naabrivalve laste õhtuse väljasoleku kontrolli osas.

Toimuvad lastevanemate koolitused laste kasvatamise alal, koos veedetud koguaeg on olulisem, kui koos veedetud kvaliteetaeg.

Kõige keskmes on kodulähedased spordiklubid, kelle tegevus suunatud kogu perele, tegevused igale tasemele ja eale. Klubid on MTÜ-d, kus lapsevanemad on juhatuses. Klubide põhimõte on kaasav, kedagi ukse taha ei jäeta! Lastesse sisendatakse eneseusku, et igast ühest võib saada riigi esindaja olümpiavõistlustel.

Leader toetusega projekt “Tervisespordisündmuste korraldamine Jõgevamaal”

Viimaseks võistlussarjaks Leader projekti “Tervisesündmuste korraldamine Jõgevamaal” raames oli Jõgevamaa Talimängude 2020 korraldamine ja läbiviimine. Kevadel 2020 kogu elutegevust halvanud Covid-19 viirus ei jätnud ka seda võistlussarja puutumata. Võistluste kuupäevi tuli korduvalt ümber tõsta ja võistlustel järgida Terviseameti ohutusnõudeid. Jõgevamaa Talimängud 2020 said pidulikult lõpetatud 19. veebruaril 2021 Jõgeva uisuväljakul, tasavägises võistluses tuli võitjaks kaks omavalitsust – Jõgeva ja Põltsamaa vald võrdsete arvu punktidega. Protokollid www. jslkalju.ee

Leader toetusega elluviidud projekti “Tervisespordisündmuste korraldamine Jõgevamaal” raames toimusid Põltsamaa Jõe 38. Talimängud. Tulemused ja pildid http://noortekas.suure-jaani.ee/sport/poltsamaa-joe-xxxviii-talimangud/

Suvel 2019, 23. juunil toimus Kalevipoja 14. rulluisusõit Põltsamaa Kardirajal: