Leader projektitoetus „Liikumisrõõmu iga ilmaga“

Jõgevamaa Spordiliit Kalju sai 2021. aastal Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 kaudu rahastuse välispordialade ürituste korraldamise vahendite soetamiseks. Projekti tegevuse eesmärgiks oli paremate võimaluste loomine välispordialade, rahvaspordiürituste läbiviimiseks noortele ja täiskasvanutele.


Määratud toetuse kogu summaks oli 4848.38 eurot.


Projekti raames soetati spordiliidule telgid koos mööbliga, generaator, soojuskiirgur, autasustamise poodium ja orienteerumisvahendid, mille hulka kuulusid 10 SI-jaama, vaia, alust ja tähist ning üks printeri komplekt.