Kultuuriministeeriumist saab taotleda toetust spordivaldkonna kriisiabiks

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute kahju kompenseerimiseks algavad saavutusspordi võistluste korraldamise, spordiobjektide ülalpidamise ja treenerite tööjõukulu erakorralise kompenseerimise taotlusvoorud. Saavutusspordi toetusi jagab Kultuuriministeerium, spordiobjekte ja treenereid puudutavate taotlusvoorudega tegeleb Spordikoolituse- ja Teavituse Sihtasutus (SKTSA).

Loe lähemalt https://www.kul.ee/et/uudised/algavad-spordivaldkonna-kriisiabi-taotlusvoorud