Juhend spordikorraldajatele alates 16. märtsist 2022

Vabariigi Valitsus kaotas alates 15.03.2022 COVIDi tõendi kontrollimise nõude ja kellaaja piirangu, kuna kümne päeva keskmine raskeloomulise COVID-19 tõttu haiglaravi vajavate uute patsientide arv vähenes täna alla 25.

Sporditegevusele kehtima jäävad peamised piirangud:

  • avalikus siseruumis tuleb jätkuvalt kanda kaitsemaski, v.a kui tegevuse iseloom seda ei võimalda (nt sportimise ajal)
  • järgida tuleb hajutatuse nõuet, hajutatuse nõudeid tuleb edasi järgida ka õues toimuvates korraldatud tegevustes
  • tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine

Alates 16. märtsist 2022 ei kehti ka enam sporditegevustele/üritustele sisetingimustes 1000 ja välistingimustes 2000 inimese piirang

www.kriis.ee