Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on välja töötanud kaks olulist näidisreeglit spordipahede ennetamiseks, mida iga spordialaliit/-klubi/-kool peaks aluseks võtma oma reeglite koostamisel

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on tänaseks välja töötanud kaks olulist näidisreeglit spordipahede ennetamiseks, mida iga spordialaliit/-klubi/-kool peaks aluseks võtma oma reeglite koostamisel:

  1. Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise näidisreeglid spordiorganisatsioonidele: https://eadse.ee/spordivoistlustega-manipuleerimine/naidisreeglid-spordiorganisatsioonidele/

Kultuuriministeeriumi üheks kriteeriumiks spordialaliidu toetamisel on spordivõistlustega manipuleerimise vastaste ennetavate meetmete kasutusele võtmine ja manipuleerimisega seotud isikute karistamise korra kinnitamine. Antud näidisreeglite alusel saab spordiorganisatsioon luua oma dokumendi ja sellega kehtestatud kriteeriumi täita.

  1. Sporditurvalisuse tagamiseks kodukorra näidis: https://eadse.ee/vaarkohtlemine-ja-ahistamine/kodukorra-naidis/.

Aasta tagasi valmis EADSE poolt koostöös erinevate ekspertidega spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks. Juhendi sõnum oli, et igal spordialaliidul, spordiklubil ja spordikoolil peaks olema kehtestatud oma sisekord, mis sisaldab ühiseid käitumisreegleid ning juhtumitele reageerimise, teavitamise ja lahendamise juhised. EADSE poolt tänaseks välja töötanud kodukorra näidis on spordiorganisatsioonidele, arvestades oma spordiala erisusi, aluseks oma sisekorra kehtestamiseks.  

  1. NB! Lisaks pakub EADSE sel aastal veel koostöös sotsiaalministeeriumiga tasuta sporditurvalisuse ja vägivallaennetuse koolitusi, mille käigus toimuvad juhtumianalüüsid ja kodukorra rakendamise seminarid. Koolituse tellimise soovist kirjutada marit.jukk@antidoping.ee

Marit Jukk

Koolitustegevuse koordinaator

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus

+372 555 815 45