Jõgevamaa kergejõustiku meistrivõistlused 2023

Ürituse detailinfo

I   Eesmärk
Propageerida sporti ja tervislikku eluviisi.
Selgitada maakonna parimad kergejõustiklased.
II  Aeg ja koht
Võistlus toimub 08.09.2023.a. Jõgeva linna staadionil algusega 15.00 koos Jõgevamaa spordiveteranide meistrivõistlustega.
III Juhtimine
Võistlused korraldab Jõgevamaa Spordiliit Kalju koostöös Jõgevamaa Kergejõustikuklubi Hartaga.  Võistluste peakohtunik on Hanno Koll.
IV Osavõtjad
Võistlused on individuaalsed.
Jõgevamaal elavad, põhikohaga töötavad sportlased või Jõgeva maakonna üldhariduslikes- ja kutsekoolis õppivad õpilased.    
V  Vanuseklassid ja alad:
Mehed: 100 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge, kettaheide, odavise, 1500 m.
Naised: 100 m, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge, kettaheide, odavise, 800 m.
VI  Võistlusteks registreerimine:
Registreerimine kohapeal kuni 45 min. enne ala algust. 
Osavõtumaks Jõgevamaal elaval, töötaval või õppival osalejal 2€, väljastpoolt Jõgeva maakonda osalejal 5€,  tasumine kohapeal.
VIII  Võistluste läbiviimise kord:
Võistlused viiakse läbi vastavalt IAAF-i võistlusmäärustele.
IX   Autasustamine: 
Kõigis vanuseklassides autasustatakse kolme parimat medali ja diplomiga.
Autasustamine toimub peale võistlusala lõppu.
X Info
Võistlustulemused ja fotod on avalikud.             
XI   Võistlusvahendid:
                              Kuul                           Ketas                          Oda     

Mehed                   7,257 kg                      2,0 kg                          800 g

Naised                   4 kg                             1,0 kg                          600 g  

Kõrgushüppe algkõrgused (latti tõstetakse 5cm kaupa)
Algkõrgused:
Mehed                   140 cm
Naised                   130 cm

                     Jõgevamaa kergejõustiku meistrivõistluste ajakava 2023

15.00                   MV                       kettaheide
                        NV                        kuulitõuge
                        M, N                    kõrgushüpe
15.45                   MV                       kuulitõuge
                        NV                        kettaheide
16.00                   M, N                    kaugushüpe
16.20                   MV, NV               60 m jooks
16.30                   MV, NV               odavise
16.40                   M, N                  kuulitõuge
16.50                   MV, NV               100 m jooks
17.00                   MV, NV               kaugushüpe
17.15                   M, N                    100 m jooks
17.25                   M, N                    odavise
                        MV, NV, N           800 m
17.40                   M                         1500 m
17.50                   M, N                    kettaheide

NB!  Ajakava on orienteeruv, sõltuvalt võistlejate arvust on peakohtunikul õigus teha ajakavas muudatusi.
Jõgevamaa Spordiliit Kalju

Jõgeva linna staadion

 

Jõgeva linna staadion aadress Lai 9, Jõgeva linn.

Peasissepääs ja parkimine toimub Piiri tänavalt.