Tähelepanu! ERIOLUKORD

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga JÄÄVAD ÄRA KÕIK SPORDIVÕISTLUSED 13. märtsistist kuni 1. maini 2020.

Projekti "Terve ja liikuv Jõgevamaalane!" tegevused

Jõgevamaa Spordiliit Kalju viib ellu projekti "Terve ja liikuv Jõgevamaalane!" tegevusi Leader meetme toetusega.

Read more...

Jõgevamaa kultuuri-, spordi- ja terviseedendajate tänuõhtu 24.01.2020

Jõgevamaa kultuuri-, spordi ja terviseedendajate tänuõhtu 24.01.2020

Jõgevamaa tunnustas 24. jaanuaril Mustvees parimaid spordis...

Read more...

Jõgevamaa kultuuri-, spordi- ja terviseedendajate tänuõhtu 18.01.2019

Jõgevamaa kultuuri-, spordi- ja terviseedendajate tänuõhtu 18.01.2019 FOTOD

Jõgevamaa koolide üldparemusjärjetus 2017 2018 õ a

Jõgevamaa noorte võistlustest osavõtt 2018